Zadania zawodowe technika masażysty obejmują wykonywanie masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej, wykonywanie masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych, wykonywanie masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym oraz prowadzenie działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne. Wykonuje on podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta. 

Czego Cię nauczymy?
 • anatomii ludzkiego ciała, fizjologii, objawów i przyczyn chorób, dobierania i stosowania różnych metod leczenia,
 • wielu technik i metod wykonywania masażu medycznego, kosmetycznego i sportowego w praktyce,
 • dobierania rodzaju masażu do jednostki chorobowej,
 • wykonywania masażu: klasycznego, limfatycznego, segmentarnego, tensegracyjnego, punktowego, sportowego, kosmetycznego i profilaktycznego, bańką chińską oraz wielu innych,
 • metod refleksoterapii,
 • podstaw kinesiotapingu, akupresury, bandażowania przy obrzękach,
 • podstaw fizjoterapii,
 • wykonywania różnych form masażu relaksacyjnego stosowanego w SPA.

 

 

 

 

 

Dodatkowe benefity
 • dużo zajęć masażu w profesjonalnie wyposażonych pracowniach,
 • nauczyciele zawodu są praktykami,
 • szkolenia specjalistyczne z zakresu nowych form masażu.

O kierunku

Nazwa kierunku:
TECHNIK MASAŻYSTA
Forma:
Czas trwania nauki:
2 lata (4 semestry)
Poznaj Twoją nową szkołę
Możliwości zatrudnienia
 • prowadzenie własnego gabinetu masażu,
 • ośrodki spa&wellness,
 • kluby sportowe i fitness,
 • przychodnie i oddziały rehabilitacyjne w szpitalach,
 • gabinety lecznictwa uzdrowiskowego – sanatoria.
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać?
Teoria masażu
poznasz podstawy teoretyczne poszczególnych rodzajów masażu stosowanego w medycynie, sporcie i zdrowiu a także trochę historii masażu, wpływ poszczególnych technik masażu na organizm ludzki, wskazania i przeciwwskazania do zabiegów.
Zagadnienia kliniczne
poznasz przyczyny, objawy i przebieg poszczególnych chorób a także sposoby ich leczenia
Podstawy fizjoterapii
poznasz podstawy kinezyterapii i fizykoterapii, schemat badania pacjenta na potrzeby masażu oraz zasady kompleksowego usprawniania.
Metodyka masażu prozdrowotnego
nauczysz się wykonywać masaż: relaksacyjny, kosmetyczny, gorącymi kamieniami, czekoladą, miodem, kijami bambusowymi, stemplami ziołowymi, biurowy.
Metodyka masażu sportowego
poznasz rodzaje i zasady wykonywania masażu stosowanego w sporcie, nauczysz się dobierać masaż w zależności od fazy cyklu treningowego zawodnika oraz wykonywać masaż w różnych dyscyplinach sportowych.
Masaż prozdrowotny
poznasz rodzaje i zasady stosowania masażu u osób zdrowych w celach profilaktycznych i relaksacyjnych.
Masaż ćwiczenia
poznasz zasady planowania zabiegu masażu, nauczysz się praktycznie przygotowywania stanowiska i pacjenta do masażu, badania pacjenta oraz wykonywania poszczególnych rodzajów masażu leczniczego w wielu jednostkach chorobowych.
Fizjoterapia ćwiczenia
nauczysz się przeprowadzać badanie fizykalne pacjenta oraz dobierać i przeprowadzać poszczególne rodzaje ćwiczeń w zależności od jednostki chorobowej.
Anatomia i fizjologia człowieka
poznasz anatomię ludzkiego ciała, funkcje układów organizmu człowieka oraz nauczysz się lokalizowania palpacyjnie i oceny struktur anatomicznych na potrzeby masażu.
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
poznasz przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji pacjenta.
Przygotowanie do bezpiecznej pracy
poznasz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku masażysty, elementy prawa pracy oraz zagrożenia dla zdrowia w środowisku pracy technika masażysty.
Podstawy psychologii z elementami etyki zawodowej
poznasz podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej, sposoby radzenia sobie ze stresem, metody rozwoju osobistego oraz kształtowania postaw etycznych w pracy zawodowej i budowania relacji z pacjentem.
Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
nauczysz się praktycznie pomagać osobie, która zasłabła, zakrztusiła się czy zraniła, oraz jak należy wykonać sztuczne oddychanie.
Zdrowie publiczne
poznasz podstawy profilaktyki zdrowia, planowania i realizowania zdrowego stylu życia oraz zasady ochrony zdrowia w środowisku pracy.
Język angielski zawodowy
poznasz słownictwo zawodowe z dziedziny masażu, a także nauczysz się komunikacji z pacjentem i współpracownikami w języku angielskim.
Język migowy
zapoznasz się z problemem niedosłuchu i niesłyszenia oraz środowiskiem osób niesłyszących, nauczysz się podstaw języka migowego i komunikowania się z osobą niesłyszącą.
Pokaż wszystkie przedmioty
Galeria dla kierunku TECHNIK MASAŻYSTA