Od dnia 01.04.2021 r. w celu wykonania badań w Przychodni Medycyny Pracy w Sosnowcu przy ul. Staszica 44a, należy ustalić termin wykonania badania drogą elektroniczną, na stronie WOMP www.womp.info.

W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • skierowanie na badania wydane przez szkołę,
  • wypełnione dokumenty otrzymane wraz ze skierowaniem ze szkoły lub do wydruku (dostępne poniżej) - czytelnie podpisane przez kandydata,
  • maseczkę ochronną,
  • długopis.

Druki dokumentów, które należy wydrukować i wypełnić oraz dostarczyć wraz ze skierowanie ze szkoły do Przychodni Medycyny Pracy. 

Ankieta epidemiologiczna

Badania podmiotowe

 

Badania można również wykonać w miejscu zamieszkanie, wtedy koszt badań ponosi kandydat.