W załącznikach znajduje się wniosek o przyjęcie do CKZiUWŚ w Katowicach
- w wersji  Microsoft Word - należy go wypełnić na komputerze i wydrukować,
- lub PDF - należy go wydrukować i wypełnić ręcznie,