Biblioteka w naszej szkole jest ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli.

Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. Udostępnia książki i inne źródła informacji. Świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.

 

Oprócz funkcji informacyjnej, biblioteka, pełni również funkcję rekreacyjną. Sprzyja temu estetyczny lokal biblioteczny, w którym można skorzystać z czasopism czy Internetu. Biblioteka szkolna na bieżąco wzbogaca swój księgozbiór zarówno o fachową literaturę medyczną jak i beletrystykę. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 19 tysięcy woluminów wprowadzonych do bazy programu MOL. Jest on systematycznie aktualizowany oraz selekcjonowany. Posiadane zbiory biblioteki udostępniane są w wypożyczalni oraz w czytelni.

 

Godziny pracy biblioteki

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku: 8:00 - 14:00.
Dodatkowo biblioteka szkolna jest czynna w soboty:
07.03.20 r.  -  8:00 - 14:00
21.03.20 r.  -  8:00 - 14:00
18.04.20 r.  -  8:00 - 14:00
30.05.20 r.  -  8:00 - 14:00
Serdecznie zapraszamy!
Autor: Medyk Katowice

Możesz być także zainteresowany