Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Katowicach jest szkołą publiczną, bezpłatną. Szkoła kształci uczniów w systemie dziennym, zaocznym i stacjonarnym dla dorosłych.

Medyk Katowice

Dysponuje bardzo dobrze wyposażonymi pracowniami zawodowymi i wykwalifikowaną kadrą gwarantującą zdobycie solidnej wiedzy. Szkoła zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu przez stworzenie najlepszych możliwości do zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. W ramach zajęć szkolnych uczniowie poznają możliwości zastosowania technologii informacyjnej i programów komputerowych w pracy zawodowej. Cele i zadania szkoła realizuje w ramach zajęć obowiązkowych oraz działalności pozalekcyjnej we współpracy z zakładami pracy, organizacjami pozarządowymi i instytucjami naukowymi. Realizacja celów i zadań odbywa się również w ramach prowadzonych projektów poza siedzibą szkoły zarówno w kraju jak i za jego granicami.

 

W ramach programów Leonardo da Vinci oraz POKL — wymiany i staże, uczniowie w roku szkolnym 2010/2011 i 2013/2014 realizowali praktyki zawodowe w Anglii.

 

Szkoła szczególną uwagę skupia na kształtowaniu właściwych postaw zawodowych oraz etycznych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach gwarantuje:

 • naukę w bardzo dobrze wyposażonych salach wykładowych i pracowniach zawodowych,
 • wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
 • zorganizowane zajęcia praktyczne w renomowanych placówkach woj. śląskiego,
 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych poprzez dodatkowe kursy i warsztaty tematyczne,
 • zajęcia z wychowania fizycznego w dobrze wyposażonej sali gimnastycznej, siłowni oraz basenie,
 • nowocześnie wyposażone pracownie komputerowe,
 • bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę z aktualną prenumeratą czasopism zawodowych,
 • czytelnię z możliwością korzystania na bieżąco z komputera, Internetu, drukarki, skanera,
 • możliwość korzystania z centrum multimedialnego,
 • udział w wycieczkach dydaktycznych,
 • miłą, partnerską, przyjazną dla słuchacza atmosferę,
 • możliwość korzystania ze szkolnego bufetu,
 • pomoc socjalną szczególnie potrzebującym.

 

Jeśli jesteś absolwentem lub absolwentką szkoły średniej dowolnego typu i chcesz swoją wiedzą i umiejętnością służyć drugiemu człowiekowi - przyjdź do nas!
Tylko w tej szkole warto się uczyć — bezpłatnie!!!
MEDYK Katowice czeka na Ciebie!

Autor: Medyk Katowice

Możesz być także zainteresowany