W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły oraz w trosce o Państwa i nasze zdrowie, wprowadziliśmy uproszczone procedury rekrutacji oraz możliwość przesyłania dokumentów wymaganych przy przyjęciu do CKZiUWŚ w Katowicach drogą elektroniczną.

 

Rekrutacja w 5 krokach

 Procedury zdalnej rekrutacji:

 

 1. Wybierz interesujący Cię kierunek kształcenia.
 2. Zapoznaj się z terminami i zasadami rekrutacji.
 3. Wypełnij wniosek o przyjęcie do szkoły - Microsoft Office Word - wypełnij na komputerze lub - PDF - wydrukuj, wypełnij ręcznie i zeskanuj.
 4. Przygotuj kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (skan lub fotografia dokumentu w dobrej jakości).
 5. Wyślij wniosek o przyjęcie do szkoły i kopię świadectwa drogą elektroniczną na maila: info@medyk.katowice.pl
 6. Skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy będzie wystawione w późniejszym terminie, który zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej.
 7. Świadectwo oraz pozostałe dokumenty niezbędne przy przyjęciu do szkoły w formie oryginalnej, przekażesz nam w późniejszym terminie, który zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej.

 

Terminy złożenia wniosków o przyjęcie:

 

 • rekrutacja podstawowa: od 11.05.2020 r. do 23.06.2020 r. wyniki 21.07.2020 r. 
 • rekrutacja uzupełniająca: od 22.07.2020 r. do 27.07.2020 r. wyniki 24.08.2020 r.

 

Dokumenty, które dostarczysz nam w późniejszym terminie (zostanie on opublikowany na stronie internetowej):

 

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kserokopia poświadczona notarialnie,
 • 4 zdjęcia – (30x42 mm) opisane na odwrocie: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, miejsce urodzenia i PESEL,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (kandydaci odbierają w sekretariacie skierowanie na badania po złożeniu dokumentów).

 

Autor: MG

Możesz być także zainteresowany