1. W ramach przedmiotu Pracownia Diagnostyki i Terapii uczniowie mają zajęcia w Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach ul. Ceglana 35. Na zajęciach uczniowie mogą zobaczyć:

• badania w znieczuleniu w rezonansie magnetycznym
• badania tomografii komputerowej
• rozdozowywanie izotopów w nowoczesnej pracowni izotopowej klasy II
• nowoczesna terapię Gamma Knife
• ozonoterapię w schorzeniach kręgosłupa


 

2. Uczniowie drugiego i trzeciego roku mogą rozpocząć studia uzupełniające w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu na wydziale Elektroradiologia i uzyskać tytuł licencjata w okresie dwóch lat. Uczniowie naszej szkoły maja 50 % zniżkę na czesne.


 

3. Nowością na Wydziale Elektroradiologii będzie kurs Ochrony Radiologicznej Pacjenta, który zakończy się egzaminem państwowym. Uzyskany certyfikat jest niezbędny do podjęcia pracy w zawodzie technika elektroradiologa. Kurs ten będzie adresowany dla uczniów trzeciego roku.


 

Anna Mitek
Beata Ćwiklińska
Adam Badura