W dniu 28 października 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Julię Dziurską a Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu reprezentowaną przez Prorektora Pana dr Mariusza Lekstona.

Porozumienie ma na celu wykorzystanie doświadczeń edukacyjnych kształcenia w zawodzie Technik Elektroradiolog i kontynuację kształcenia dającą możliwość uzyskania stopnia licencjata elektroradiologii na preferencyjnych warunkach dla uczniów naszej szkoły.

mgr Julia Dziurska i dr Mariusz Lekston
mgr Julia Dziurska i dr Mariusz Lekston

mgr Julia Dziurska
mgr Julia Dziurska