1. Zwiedzanie apteki otwartej przez klasy I – marzec, kwiecień 2016 r.2. Udział młodzieży w konferencji zielarsko – farmaceutycznej w Katowicach– kwiecień 2016 r.3. Wycieczka do Muzeum Farmacji w Krakowie  - czerwiec 2016 r.4. Projekt edukacyjny – hodowla bawełny w warunkach domowych- klasy I – marzec 2016r. – marzec 2017 r.