Czas trwania lekcji: 45 minut

Cel główny: Poznanie istoty cukrzycy oraz metod jej leczenia

Cele szczegółowe /po zakończeniu lekcji uczeń będzie umiał/:

1. Odpowiedzieć na pytania:

- Dlaczego cukrzyca jest potocznie nazywana „chorobą cukru”?

- Skąd organizm człowieka czerpie glukozę?

- Jaki hormon w organizmie człowieka pełni kluczową rolę w przemianie glukozy w energię?

- Jakie są biochemiczne przyczyny cukrzycy?

- Jaka jest prawidłowa i nieprawidłowa wartość stężenia glukozy we krwi człowieka?

- Jakie rozróżniamy typy cukrzycy?

2. Wyjaśnić istotę cukrzycy

- Porównać przyczyny cukrzycy typu 1 i 2

- Wyjaśnić patogenezę zmian chorobowych

- Zróżnicować stan hiper- i hipoglikemii oraz postępowanie w tych stanach

- Wyjaśnić powikłania cukrzycy

- Scharakteryzować metody leczenia farmakologicznego, dietetycznego oraz ruchem

W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności kluczowe:

- Kształtowanie rozpoznawania stanu chorego na cukrzycę

- Umiejętność pracy w grupie

- Komunikowanie się efektywne

- Twórcze rozwiązywanie problemów

- Wdrażanie nawyku samokształcenia

Iwona Włodarczyk