Czas trwania lekcji – 45 min

Cel główny zajęć – zapoznanie ucznia z jednostką chorobową.

Cele szczegółowe, uczeń:

  • pozna podstawowe objawy krzywicy, 
  • będzie umiał określić ryzyko powikłań związanych z krzywicą,  
  • będzie wiedział gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, 
  • będzie znał ryzyko powikłań, wynikających z braku odpowiednich działań medycznych,  
  • uczeń będzie wiedział jak zapobiegać krzywicy.

Mgr Zbigniew Markiewicz