w formie stacjonarnej (wieczorowa)
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).

Przygotowuje pod względem merytorycznym i praktycznym do pracy w:

  • gabinetach stomatologicznych publicznej i niepublicznej służby zdrowia
  • gabinetach profilaktyki stomatologicznej

Absolwent może podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych zarówno prywatnych jak i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w klinikach dentystycznych i szpitalnych oddziałach chirurgii szczękowej. 

W trakcie kształcenia zdobędziesz umiejętności z zakresu:

  • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych,
  • przygotowywania pacjenta do zabiegu, asystowania lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych,
  • asystowania lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.),
  • obsługi sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna) i leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne), znajdujące się w gabinecie,
  • przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych, narzędzi oraz sprzętu stosowanego w gabinecie dentystycznym,
  • prowadzenia dokumentacji i wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
  • komunikacji z pacjentem.

Asystentka Stomatologiczna

Asystentka Stomatologiczna

Asystentka Stomatologiczna