w formie zaocznej.
Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry).

Kształcenie bezpłatne.

Technik sterylizacji medycznej - to nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Nauczymy Cię:

  • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
  • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
  • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
  • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Perspektywy zatrudnienia:

  • w centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,
  • w pracowniach endoskopowych,
  • w gabinetach stomatologicznych,
  • w gabinetach kosmetycznych,
  • w studiach tatuażu.