forma dzienna.
Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów).

Kształcenie bezpłatne.

Nauczysz Cię:

 • obsługiwać aparaturę medyczną taką jak np.: Tomograf Komputerowy, Rezonans Magnetyczny, Pozytronowy Tomograf Emsyjny.
 • wykonywać określone badania i zabiegi z diagnostyki obrazowej (m. in. zdjęcia RTG, badania mammograficzne, badania TK i MNR).
 • wykonywać określone badania i zabiegi z diagnostyki elektromedycznej (m. in. EKG, EEK, audiometrię, spirometrię).
 • kontrolować aparaturę elektromedyczną.
 • obrabiać wykonane badania w sposób cyfrowy.
 • współpracować z zespole diagnostycznym (lekarz, pielęgniarka)
 • troszczyć się o stan pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie badania i zabiegu.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w pracowniach diagnostyki radiologicznej : RTG, TK, mammograficzne, NMR, stomatologiczne.
 • w pracowniach Medycyny Nuklearnej: wyposażone w Gammakamery, PET.
 • w pracowniach elektrodiagnostycznych: EKG, EEK, EMG, audiometryczne, spirometryczne
 • w zakładach radioterapii: obsługa akceleratorów medycznych, Gammaknife, Cyberknife

Wyżej wymienione urządzenia są instalowane w Ośrodkach Zdrowia, Szpitalach, Sanatoriach jak i coraz liczniejszych pracowniach prywatnych.

Technik Elektroradiolog Technik Elektroradiolog Technik Elektroradiolog Technik Elektroradiolog Technik Elektroradiolog Technik Elektroradiolog