forma dzienna.
Czas trwania nauki: 2,5 roku (5 semestrów)

Kształcenie bezpłatne.


Nauczymy Cię:

  • sporządzać, wytwarzać oraz wydawać produkty lecznicze i wyroby medyczne,
  • specyfiki pracy w aptece ogólnodostępnej, aptece szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej, a także w zakładzie produkcji leków,
  • właściwej obsługi klienta i współpracy w zespole,
  • obsługi programów komputerowych dla sektora usług medycznych i farmaceutycznych.

Perspektywy zatrudnienia:

  • apteki, punkty apteczne, sklepy zielarskie i hurtownie farmaceutyczne,
  • laboratoria zielarskie, chemiczne, spożywcze i kosmetyczne,
  • firmy farmaceutyczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspekcje farmaceutyczne.

Przedmioty:


Technologia postaci leków

Poznajemy wszystkie postacie leków oraz metody sporządzania różnych leków recepturowych. Poznajemy drogi podania oraz dawki leków.
Zajęcia praktyczne 368 godzin w trakcie nauki
Zajęcia teoretyczne – 208 godzin w trakcie nauki


Analiza leków

Poznajemy metody analizy i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Zajęcia praktyczne – 224 godziny w trakcie nauki
Zajęcia praktyczne – 64 godziny w trakcie nauki


Farmakognozja

Poznajemy surowce pochodzenia naturalnego stosowane w lecznictwie np. rośliny lecznicze oraz ich wpływ na organizm człowieka
Zajęcia praktyczne – 128 godzin w trakcie nauki
Zajęcia teoretyczne – 48 godzin w trakcie nauki


Farmakologia

Poznajemy podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym, ich działanie na organizm człowieka oraz skutki tego działania.
Zajęcia 224 godziny przez cały okres nauki


Anatomia i fizjologia człowieka

Poznajemy wybrane elementy budowy organizmu człowieka oraz jego funkcjonowanie.
Zajęcia 80 godzin przez cały okres nauki


Zagadnienia kliniczne

Poznajemy różne choroby, ich objawy, powikłania.
Zajęcia 48 godzin przez cały okres nauki


Język angielski zawodowy

Poznajemy słownictwo zawodowe potrzebne do pracy technika farmaceutycznego
Zajęcia 64 godziny przez cały okres nauki


Język migowy

Uczymy się podstawowych metod komunikacji w języku migowym z pacjentem z dysfunkcją narządu słuchu
Zajęcia 32 godziny w trakcie nauki


Zdrowie publiczne

Poznajemy rodzaje i znaczenie profilaktyki zdrowotnej
Zajęcia 32 godziny w trakcie nauki


Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia

Poznajemy sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zagrażających życiu
Zajęcia 32 godziny w trakcie nauki


Podstawy psychologii z elementami etyki zawodowej

Poznajemy metody i sposoby komunikowania się z pacjentem oraz elementy etyki zawodowej
Zajęcia 32 godziny w trakcie nauki


Przygotowanie do bezpiecznej pracy

Poznajemy przepisy i zasady BHP obowiązujące w miejscu pracy
Zajęcia 16 godzin w trakcie nauki


Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, 28 godzin tygodniowo.


Technik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutycznyTechnik farmaceutyczny