Już po raz 4 uczniowie naszej szkoły mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych poza granicami kraju, tym razem w Portugalii. Wyjazd na staż, do pięknego miasta -Braga, to możliwość poznania kultury i zwyczajów kolejnego europejskiego kraju, a także okazja do podniesienia kompetencji językowych.


Staż pod hasłem „Per aspera ad astra – staż w Portugalii trampoliną do sukcesu” będzie realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt realizowany będzie na zasadach programu ERASMUS+.


Oferta kierowana jest do uczniów klas II kierunków: Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych oraz Technik farmaceutyczny. Celem wyjazdu jest poznanie i porównanie systemów kształcenia, kompetencji zawodowych oraz przybliżenie specyfiki pracy w wymienionych zawodach. Staż w portugalskich placówkach będzie okazją do wykorzystania posiadanej wiedzy i zastosowania jej w praktyce, w nowym środowisku zawodowym.


Docelowo w projekcie weźmie udział grupa 15 osób ( 3 grupy po 5 osób z każdego kierunku). Uczestnicy wyłonieni zostaną w drodze postępowania rekrutacyjnego.
Planowane terminy wyjazdu na praktyki:
1. 06.03.2017 r. – 20.03.2017 r. – Technik masażysta
2. 27.03.2017 r. – 10.04.2017 r. – Technik farmaceutyczny
3. 24.04.2017 r. – 08.05.2017 r. – Technik usług kosmetycznych


W wyniku rekrutacji wybranych zostanie 18 uczniów (w tym 3 osoby rezerwowe, po 1 z każdego kierunku). Zakwalifikowane osoby będą uczestniczyły w zajęciach przygotowawczych do projektu: językowych, pedagogicznych oraz kulturowych, odbywających się w naszej szkole.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie, który jest szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych, lepszą pozycję na rynku pracy i z pewnością pozostawi wiele niezapomnianych wrażeń.


Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój