Projekt „Per aspera ad astra- staż w Portugalii trampoliną do sukcesu” skierowany jest do uczniów klas II kierunków: Technik masażysta, Technik usług kosmetycznych i Technik farmaceutyczny.

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i złożenia odpowiedniego typu formularza zgłoszeniowego:

Poniżej zamieszczamy ważne terminy związane z naborem uczestników:

  • 29.11.2016 – Rozpoczęcie rekrutacji – formularze zgłoszeniowe można pobierać w pokoju nr 4 lub ze strony internetowej. 
  • 13.12.2016 – Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych.
  • 14.12.2016 – Podanie listy osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji oraz zamieszczenie informacji o terminach rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków.
  • 15 - 19.12.2016 -  II etap naboru – rozmowy kwalifikacyjne. 
  • 20.12.2016 – Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu.

Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój