Czytaj cały artykuł. (PDF - 2 MB)

STRESZCZENIE/SUMMARY

Celem pracy było przedstawienie przykładowych ćwiczeń stosowanych w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu wchodzących w skład zachowawczego leczenia choroby Perthesa.

Autorzy szczególną uwagę zwrócili na usprawnianie młodszych dzieci - zarówno na sali gimnastycznej jak i w środowisku wodnym.  

WSTĘP

Choroba Perthesa (ang.  Legg-Calvé Perthes Disease, LCPD) obok choroby OsgootShlattera należy do najczęściej występujących aseptycznych martwic kości i/lub ich nasad w okresie rozwojowym. 
Nieleczona lub leczona w sposób niewłaściwy prowadzi do trwałego zniekształcenia głowy kości udowej. Ze względu  na długotrwały czas jej leczenia, istotne jest odpowiednie utrzymywanie aktywności ruchowej dziecka - w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do prawidłowej odbudowy stawu biodrowego.
Właściwy plan postępowania fizjoterapeutycznego wraz z odpowiednią opieką ze strony rodziców  warunkują skuteczność leczeniu tej choroby.