Dnia 2.12.2013 r. w dworcu PKP w Katowicach miała miejsce akcja happeningowa Milion uczynków dla zdrowia, w której czynnie uczestniczyli słuchacze Naszej Szkoły z wydziału Ratownik Medyczny.

Akcja miała na celu rozpowszechnienie inicjatywy udzielania pierwszej pomocy wśród ludzi. Od samego rano każdy mógł wziąć udział w prelekcji dotyczącej zasad udzielania bezpiecznej pomocy jak również i sprawdzić swoje siły i nabytą wiedzę podczas szkolenia praktycznego.

Akcja ta miała wielkie zainteresowanie wśród mediów; najlepszym przykładem na to była obecność i udział jednej z dziennikarek telewizji polskiej Marianny Durczok.

Koordynatorami akcji były mgr. Marta Trzaska, mgr. Danuta Król-Sieradzka.