Dnia 19 maja 2014 r. gościliśmy w naszej szkole Pana Premiera Jerzego Buzka. To ważny dzień dla całej społeczności szkolnej bo znakomity gość przyjął zaproszenie do naszej szkoły. Temat spotkania brzmiał: 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Szanse dla młodzieży.

Celem spotkania było zaprezentowanie uczniom edukacyjnych możliwości i mobilności finansowanych przez Unię Europejską.  Pan Premier podczas pierwszej części - wykładowej, omówił rolę Unii Europejskiej oraz korzyści wynikające z przynależności do Unii Europejskiej dla kraju i regionu – Śląska. Uczniowie w drugiej części spotkania mieli szansę zadać pytania Panu Premierowi , i z danej szansy skorzystali.  Ta część spotkania miała charakter debaty.

Spotkanie było również okazją do zaprezentowania szkoły oraz programu unijnego, który aktualnie realizuje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Pani Dyrektor przedstawiła założenia, cele i rezultaty projektu: Ad vitam dignam, realizowanego w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie biorą udział uczniowie kierunku technik masażysta oraz technik usług kosmetycznych.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni uczniowie ze szkoły sąsiedniej.