W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach opracowano dokumentację
dotyczącą ochrony danych osobowych w postaci:


  • Polityki Bezpieczeństwa,
  • Instrukcji Zarzadzania Systemem Informatycznych,
  • Rejestru Zbiorów dostępną w sekretariacie szkoły.