Zajęcia dydaktyczne oraz praktyczne dla uczniów kierunków dziennych oraz słuchaczy kierunków zaocznych odwołane do 25 marca 2020 r.


Wyniki egzaminu zawodowego w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) będą dostępne 20 marca 2020 r. od godziny 10:00 na portalu zdającego SIOEPKZ
https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl
Informacje o wynikach OKE wyśle mailem lub sms do każdego absolwenta.
O terminie odebrania świadectw i dyplomów dyrektor szkoły poinformuje  na stronie szkoły.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020 r. termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 r.
został przedłużony do 31 marca 2020 r.


Uczniu i studencie – zostań w domu i ogranicz kontakty towarzyskie!

nie chodź na dyskoteki,
nie przesiaduj w galeriach handlowych,
zrezygnuj z kina, kawiarni i restauracji,
nie korzystaj z komunikacji publicznej (lub ogranicz ją do niezbędnego minimum),
nie uczestnicz w spotkaniach towarzyskich,
zrezygnuj z wycieczek!


Komunikat Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy

Komunikat Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupy - 13 marca 2020

Prosimy o sprawdzanie komunikatów na stronie internetowej szkoły.