Biblioteka w naszej szkole jest ośrodkiem informacji dla uczniów i nauczycieli.

O bibliotece

Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów. Udostępnia książki i inne źródła informacji. Świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.

Oprócz funkcji informacyjnej, biblioteka, pełni również funkcję rekreacyjną. Sprzyja temu estetyczny lokal biblioteczny, w którym można skorzystać z czasopism czy Internetu.

Biblioteka szkolna na bieżąco wzbogaca swój księgozbiór zarówno o fachową literaturę medyczną jak i beletrystykę. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 19 tysięcy woluminów wprowadzonych do bazy programu MOL. Jest on systematycznie aktualizowany oraz selekcjonowany.

Posiadane zbiory biblioteki udostępniane są w wypożyczalni oraz w czytelni.

Bibliotekarki