REGULAMIN BIBLIOTEKI

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji szkoły.
  2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
  3. Książki wypożycza się bezpłatnie na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej, identyfikatora lub dowodu tożsamości.
  4. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na okres jednego miesiąca. Niektóre podręczniki można wypożyczyć na cały semestr. Lista tych podręczników jest dostępna w bibliotece i jest aktualizowana w zależności od posiadanych zasobów.
  5. W bibliotece obowiązuje cisza.
  6. Zabronione jest wymienianie się wypożyczonymi książkami.
  7. Nie wolno przetrzymywać wypożyczonych książek.
  8. Książki i inne dokumenty należy szanować, jako dobro wspólne; zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki uczeń zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub ustalonej przez nauczyciela bibliotekarza.
  10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2013 r.