Uwaga Absolwenci.

Dyplomy oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru dnia 23 marca 2018 r.
w sekretariacie uczniowskim od godz. 12:00 do 14:30,
natomiast od dnia 26 marca 2018 r  (poniedziałek) w godzinach urzędowania sekretariatu.