za pierszy semestr roku szkolnego 2018/2019 są do odbioru za okazaniem Dowodu Osobistego w pokoju 7,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 13:00