Uwaga Absolwenci.

Dyplomy oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru dnia 22 marca 2019 r. w sekretariacie uczniowskim od godz. 11:30 do 14:30,
natomiast od dnia 25 marca 2019 r  (poniedziałek) w godzinach urzędowania sekretariatu.