Kształcimy bezpłatnie w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Masz wykształcanie średnie lub średnie branżowe - zapraszamy do MEDYKA!

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice
NIP: 9542744486
REGON: 243311737

kom.: (48) 533 674 676
tel./fax.: (48) 322 566 420
e-mail: medyk.katowice@outlook.com


Dojazd z centrum Katowic autobusami linii: 61, 11, 911, 657, 815, 808, 805, 800, 811, 835, 807, 814.

Dane do faktury: Wariant I

Województwo Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice
NIP: 9542770064

Dane do faktury: Wariant II

Województwo Śląskie,
ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 9542770064

Odbiorca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice

Rada Słuchaczy przy Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice

NIP: 954-23-55-945

facebook medyk.katowice

mail: radasluchaczy@medyk.katowice.pl

Marcin Grzegorzyca

Dyrektor

Nr pokoju 2

kontakt: tel. wew. 111

mgrzegorzyca@ckziu.katowice.pl

Kierownik jednostki przyjmuje strony we wtorki od 13:00 do 14:00 po potwierdzeniu telefonicznym.

Piotr Czajkowski

Wicedyrektor

Nr pokoju 2

kontakt: tel. wew. 111

p.czajkowski@ckziu.katowice.pl

Magdalena Zawada

Główny księgowy

Nr pokoju 7

kontakt: tel. wew. 116

ksiegowosc@medyk.katowice.pl

Gabriela Wojtalewicz

Kierownik gospodarczy

Nr pokoju 11, 

kontakt: tel. wew. 120

medyk.katowice@outlook.com

Jolanta Sobańska

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Nr pokoju 3

kontakt: tel. wew. 118

jsobanska@ckziu.katowice.pl

Marta Trzaska

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Nr pokoju 4

kontakt: tel. wew. 119

martatrzaska@ckziu.katowice.pl

Izabela Manterys

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Nr pokoju 4

kontakt: tel. wew. 119

manterysizabela@ckziu.katowice.pl

Aleksandra Cnota – Mikołajec

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

kontakt:
iodo@medyk.katowice.pl