Uwaga Absolwenci kierunków: Technik Farmaceutyczny, Technik Masażysta, Technik Usług Kosmetycznych, Opiekun Medyczny.
Suplementy do dyplomów w języku polskim i języku angielskim są do odbioru w sekretariacie uczniowskim (pokój 7A)  w godzinach urzędowania sekretariatu.