Kształcimy bezpłatnie w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Masz wykształcanie średnie lub średnie branżowe - zapraszamy do MEDYKA!

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice
NIP: 9542744486
REGON: 243311737

tel./fax.: (48) 322 566 100
e-mail: medyk.katowice@outlook.com


Dojazd z centrum Katowic autobusami linii: 61, 11, 911, 657, 815, 808, 805, 800, 811, 835, 807, 814.

Dane do faktury: Wariant I

Województwo Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice
NIP: 9542770064

Dane do faktury: Wariant II

Województwo Śląskie,
ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice, NIP: 9542770064

Odbiorca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice

Rada Słuchaczy przy Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Katowicach

ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice

NIP: 954-23-55-945

facebook medyk.katowice

mail: radasluchaczy@medyk.katowice.pl

Julia Dziurska

Dyrektor

Nr pokoju 6

kontakt: tel. (48) 322 566 100 wew. 111

Kierownik jednostki przyjmuje strony w środy od 13:00 do 14:00 po potwierdzeniu telefonicznym.

Ewa Błonkała

Wicedyrektor

Nr pokoju 6a

kontakt: tel. (48) 322 566 100 wew. 111

Magdalena Zawada

Główny księgowy

Nr pokoju 7

kontakt: ksiegowosc@medyk.katowice.pl

tel. (48) 322 566 100 wew. 116

Gabriela Wojtalewicz

Kierownik gospodarczy

Nr pokoju 11, 

kontakt: tel. (48) 322 566 100 wew. 120

medyk.katowice@outlook.com

Tatiana Hajdas

Kadry

Nr pokoju 7a,

kontakt: tel. (48) 322 566 100 wew. 121

info@medyk.katowice.pl

Beata Mazur

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Nr pokoju 4

kontakt: tel. (48) 322 566 100 wew. 119

beatamazur@medyk.katowice.pl

Marta Trzaska

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Nr pokoju 4

kontakt: tel. (48) 322 566 100 wew. 119

trzaskamarta@medyk.katowice.pl

Marcin Grzegorzyca

Kierownik Szkolenia Praktycznego

Nr pokoju 3

kontakt: tel. (48) 322 566 100 wew. 118

grzegorzycamarcin@medyk.katowice.pl

Eugeniusz Błonkała

Administrator strony

Nr pokoju 2

kontakt: tel. (48) 322 566 100

admin@medyk.katowice.pl 

Barbara Adamczyk

Sekretariat uczniowski

Nr pokoju 2, 

kontakt: tel. (48) 322 566 100 wew. 111

medyk.katowice@outlook.com

czynny: pon. - pt. od 8:00 do 15:00.