W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły oraz w trosce o Państwa i nasze zdrowie, wprowadziliśmy uproszczone procedury rekrutacji oraz możliwość przesyłania dokumentów wymaganych przy przyjęciu do CKZiUWŚ w Katowicach drogą elektroniczną.

 

Procedury zdalnej rekrutacji:

  1. Wybierz interesujący Cię kierunek kształcenia.
  2. Zapoznaj się z terminami i zasadami rekrutacji.
  3. Wypełnij wniosek o przyjęcie do szkoły - Microsoft Word - wypełnij go na komputerze lub - PDF - wydrukuj, wypełnij ręcznie i zeskanuj. 
  4. Przygotuj kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (skan lub fotografia dokumentu w dobrej jakości).
  5. Wyślij wniosek o przyjęcie do szkoły i kopię świadectwa drogą elektroniczną na maila: medyk.katowice@outlook.com

 

Terminy złożenia wniosków o przyjęcie:

  • Rekrutacja podstawowa: od 11.05.20 r. do 23.06.20 r. wyniki 21.07.20 r.
  • Rekrutacja uzupełniająca: od 22.07.20 r. do 27.07.20 r. wyniki 24.08.20 r.

 

Pozostałe dokumenty wymagane przy rekrutacji, które dostarczysz nam w późniejszym terminie:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kserokopia poświadczona notarialnie,
  • 4 zdjęcia – (30x42 mm) opisane na odwrocie: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, miejsce urodzenia i PESEL.
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (kandydaci odbierają w sekretariacie skierowanie na badania po złożeniu dokumentów).