Ogólne zasady rekrutacji:

 1. Prowadzimy rekrutację zarówno na semestr pierwszy jak i semestry wyższe. O przyjęcie na wyższy semestr nauki mogą ubiegać się osoby, które przechodzą z innej szkoły policealnej, po zaliczonym co najmniej jednym semestrze nauki.

2. Kształcenie na wszystkich kierunkach jest BEZPŁATNE. Nie ma wpisowego, czesnego i innych ukrytych opłat.

3. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów.

4. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich osób dorosłych bez względu na wiek, które ukończyły szkołę średnią (matura nie jest wymagana).

5. Nabór trwa przez cały rok, zarówno na semestr letni jaki i zimowy.

6. Prowadzimy rekrutację zarówno na semestr pierwszy jak i semestry wyższe. O przyjęcie na wyższy semestr nauki mogą ubiegać się osoby, które przechodzą z innej szkoły policealnej, po zaliczonym co najmniej jednym semestrze nauki.

 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na SEMESTR PIERWSZY:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły - Microsoft Word - wypełnij go na komputerze lub - PDF - wydrukuj, wypełnij ręcznie.

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kserokopia poświadczona notarialnie.

3. 2 zdjęcia – (30x42 mm) podpisane na odwrocie.

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Osoby, które nie mogą nas odwiedzić osobiście, a chcą zarezerwować sobie miejsce, mają możliwość przesłania wniosku o przyjęcie do szkoły (skan lub w wersji pdf) oraz kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej (skan lub fotografia dokumentu w dobrej jakości), drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ckziu.katowice.pl  Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia dogodnego terminu złożenia oryginałów dokumentów wymaganych podczas rekrutacji.

 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji na SEMESTR WYŻSZY:

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły - Microsoft Word - wypełnij go na komputerze lub - PDF - wydrukuj, wypełnij ręcznie.

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kserokopia poświadczona notarialnie.

3. Kopię arkusza ocen słuchacza poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły z której rezygnujesz.

4. Szkolny plan nauczania lub zaświadczenie o zrealizowanych przedmiotach wraz z ilością godzin.

5. 2 zdjęcia – (30x42 mm) podpisane na odwrocie. 

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Po złożeniu oryginałów dokumentów, wszystkim kandydatom zostanie wydane skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy. Badania można wykonać bezpłatnie w Przychodni Medycyny Pracy w Sosnowcu przy ul. Staszica 44a (tel.: 32 290 44 66). 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

 

Komunikat Śląskiego Kuratora Oświaty

 

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

kom.: (48) 533 674 676
tel.: (48) 322 566 420
e - mail: sekretariat@ckziu.katowice.pl

 

Zapisz się już dziś!

 

Ilość miejsc jest ograniczona.