W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły oraz w trosce o Państwa i nasze zdrowie, wprowadziliśmy uproszczone procedury rekrutacji oraz możliwość przesyłania dokumentów wymaganych przy przyjęciu do CKZiUWŚ w Katowicach drogą elektroniczną.

 

Procedury zdalnej rekrutacji:

 1. Wybierz interesujący Cię kierunek kształcenia.
 2. Zapoznaj się z terminami i zasadami rekrutacji.
 3. Wypełnij wniosek o przyjęcie do szkoły - Microsoft Word - wypełnij go na komputerze lub - PDF - wydrukuj, wypełnij ręcznie i zeskanuj. 
 4. Przygotuj kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (skan lub fotografia dokumentu w dobrej jakości).
 5. Wyślij wniosek o przyjęcie do szkoły i kopię świadectwa drogą elektroniczną na maila: medyk.katowice@outlook.com

 

Terminy złożenia wniosków o przyjęcie:

 • Rekrutacja: od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.
 • Uzupełnienie dokumentów rekrutacyjnych (po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie z sekretariatem szkoły):

  - oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej – do 04.08.2020 r.
  - wydanie przez szkołę skierowania na badania do lekarza medycyny pracy – do 14.08.2020 r.

Nowe procedury badań lekarskuch kandydatów do szkoły

Pozostałe dokumenty wymagane przy rekrutacji, które dostarczysz nam w późniejszym terminie:

 • 4 zdjęcia – (30x42 mm) opisane na odwrocie: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, miejsce urodzenia i PESEL.