Dotyczący terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów.

Kuratorium Oświaty zmieniło terminy rekrutacji. Informujemy, iż wszystkie osoby, które złożyły dokumenty przed ogłoszeniem komunikatu Kuratorium, zostały przyjęte.

Publikujemy Komunikat Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczący terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej na rok szkolny 2020/2021.

Kuratorium Oświaty w Katowicach - Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy rekrutacji 2020/2021

Załącznik nr 1 BS II i Polic 2020/2021