Dotyczący terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów.

Publikujemy Komunikat Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczący terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej na rok szkolny 2021/2022.

Komunikat Śląskiego Kuratora Oświaty

Załącznik nr 1 (terminy rekrutacji 2021/2022)