Dotyczący terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów.

W załącznikach publikujemy Komunikat Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczący terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej na rok szkolny 2020/2021.