Dotyczący terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów.

Publikujemy Komunikat Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczący terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej na rok szkolny 2020/2021.

Terminy rekrutacji 2020/2021

Załącznik nr 2 BS II i Polic 2020/2021