Zadania zawodowe asystentki stomatologicznej polegają głównie na  przygotowaniu gabinetu stomatologicznego do pracy jak i współpraca z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Asystentka stomatologiczna zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowana jest także do wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Czego Cię nauczymy?
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty wraz ze skompletowaniem odpowiedniego zestawu narzędzi podstawowych,
 • przygotowywać pacjenta do zabiegu, asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych,
 • asystować lekarzowi stomatologowi w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (usuwania kamienia nazębnego, fluorowania itp.),
 • obsługiwać sprzęt diagnostyczny i leczniczy, znajdujący się w gabinecie,
 • przechowywać i przygotowywać leki, materiały stomatologiczne, narzędzia oraz sprzęt stosowany w gabinecie dentystycznym,
 • prowadzić dokumentację i wykonywać czynności administracyjne związane z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
  komunikować się z pacjentem.
Dodatkowe benefity
 • udział w konferencjach, na których prezentowane są nowości z branży stomatologicznej,
 • spotkania z pracodawcami,
 • certyfikowane warsztaty i szkolenia organizowane przez renomowane firmy polskie i zagraniczne

O kierunku

Nazwa kierunku:
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
Forma:
Czas trwania nauki:
1 rok (2 semestry)
Poznaj Twoją nową szkołę
Możliwości zatrudnienia
 • gabinety stomatologiczne publicznej i niepublicznej służby zdrowia,
 • gabinety profilaktyki stomatologicznej,
 • szpitalne oddziały chirurgii szczękowej.
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać?
Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym
poznasz zadania asystentki stomatologicznej, zasady przygotowania, organizacji gabinetu stomatologicznego zgodnie z wymaganiami ergonomii i BHP.
Pracownia techniki pracy w gabinecie dentystycznym
poznasz wyposażenie stanowiska pracy do wykonywania zabiegów różnymi metodami oraz nauczysz się planowania przebiegu czynności wykonywanych podczas asystowania lekarzowi.
Ergonomia w stomatologii
poznasz zasady pracy zespołowej w stomatologii.
Materiałoznawstwo w stomatologii
poznasz właściwości farmakologiczne wybranych materiałów i leków stosowanych w stomatologii.
Dokumentacja gabinetu dentystycznego
poznasz zasady sporządzania i prowadzenia dokumentacji medycznej.
Anatomia i fizjologia człowieka
poznasz wybrane elementy budowy organizmu człowieka oraz jego funkcjonowanie.
Organizacja ochrony zdrowia
poznasz zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce oraz przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych.
Przygotowanie do bezpiecznej pracy
poznasz przepisy i zasady BHP obowiązujące w miejscu pracy asystentki stomatologicznej stomatologicznej.
Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
nauczysz się praktycznie pomagać osobie, która zasłabła, zakrztusiła się czy zraniła, oraz jak należy wykonać sztuczne oddychanie.
Podstawy psychologii z elementami etyki zawodowej
poznasz metody i sposoby komunikowania się z pacjentem oraz elementy etyki zawodowej.
Język angielski zawodowy
poznasz słownictwo zawodowe potrzebne do pracy asystentki stomatologicznej, poznasz zasady porozumiewania się z pacjentem w języku angielskim.
Język migowy
poznasz podstawowe metody komunikacji w języku migowym z pacjentem z dysfunkcją narządu słuchu.
Pokaż wszystkie przedmioty
Galeria dla kierunku ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA