Osoba wykształcona w zawodzie protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Zawód protetyk słuchu wymaga wszechstronnej wiedzy i wysokich kwalifikacji z wielu dziedzin nauki: medycyny, elektroniki, psychologii, akustyki, fizyki, matematyki, jak również i marketingu. 

Czego Cię nauczymy?
 • wykorzystywać w praktyce wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu słuchu,
 • wykonywać badania słuchu u dorosłych i dzieci,
 • analizować i oceniać wyniki badań słuchu na potrzeby protezowania,
 • dobierać i dopasowywać aparaty słuchowe oraz urządzenia wspomagające słyszenie,
 • sprawować opiekę audioprotetyczną po doborze aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie,
 • prowadzić działania profilaktyczne promujące edukację zdrowotną.
Dodatkowe benefity
 • zajęcia praktyczne w cenionych gabinetach z możliwością późniejszego zatrudnienia,
 • specjalistyczne szkolenia,

O kierunku

Nazwa kierunku:
Protetyk słuchu
Forma:
zaoczna
Czas trwania nauki:
2 lata (4 semestry)
Forma zaoczna
Terminy zajęć
Poznaj Twoją nową szkołę
Możliwości zatrudnienia
 • gabinety protetyczne,
 • przychodnie i szpitale,
 • pracownie audiometryczne i otoplastyczne,
 • serwisy techniczne sprzętu audioprotetycznego,
 • jednostki badawcze i produkujące aparaty słuchowe,
 • firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem aparatów słuchowych, systemów komunikacji,
 • prowadzenie własnej działalność gospodarczej.
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać?
Podstawy psychologii z elementami etyki zawodowej
Przygotowanie do bezpiecznej pracy
Podstawy działalności gospodarcza w ochronie zdrowia
Zdrowie publiczne
Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
Język angielski zawodowy
Język migowy
Podstawy akustyki i psychoakustyki
Metody badania słuchu
Dobieranie i dopasowywanie aparatów słuchowych
Budowa i miernictwo aparatów słuchowych
Pracownia pierwszej pomoc
Pracownia badania słuchu
Pracownia dopasowania aparatów słuchowych
Pracownia opieki audioprotetycznej
Pracownia otoplastyki
Pokaż wszystkie przedmioty