Zakres kompetencji i umiejętności zawodowych technika dentystycznego, obejmuje samodzielne, laboratoryjne wykonawstwo, naprawę uzupełnień protetycznych, aparatów orotodontycznych oraz epitez zleconych przez lekarza dentystę lub inne osoby zgodnie z ich kompetencjami zawodowymi. Wykonywane prace są projektowane i modelowane manualnie lub cyfrowo z zastosowaniem różnych technologii, w tym CAD/CAM i CAD/Cast.

 

Czego Cię nauczymy?
 • sporządzać modele gipsowe, 
 • wykonywać protezy zębowe, aparaty ortodontyczne oraz szyny, obturatory i epitezy na bazie wycisków i wg projektu wykonanego przez lekarza dentystę, 
 • dokonywać napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych,
 • obsługiwać program komputerowy CAD/CAM wspomagający wykonywanie prac protetycznych.

 

Dodatkowe benefity
 • udział w konferencjach na których prezentowane są nowości z branży protetycznej i ortodontycznej,
 • spotkania z pracodawcami,
 • certyfikowane warsztaty i szkolenia organizowane przez renomowane firmy polskie i zagraniczne,
 • wyjazdy na praktyki zagraniczne potwierdzone certyfikatami.

O kierunku

Nazwa kierunku:
TECHNIK DENTYSTYCZNY
Forma:
Czas trwania nauki:
2,5 roku (5 semestrów)
Poznaj Twoją nową szkołę
Możliwości zatrudnienia
 • prywatne pracownie protetyczne i ortodontyczne,
 • własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej,
 • pracownie jubilerskie,
 • pracownie zajmujące się alloplastyczną odbudową twarzowej części czaszki,
 • firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów stomatologicznych i protetycznych.
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać?
Teoretyczne podstawy techniki dentystycznej
poznasz budowę oraz technologię wykonania różnego rodzaju protez dentystycznych.
Teoretyczne podstawy ortodoncji
poznasz wady zgryzu oraz technologię wykonania aparatów oraz szyn ortodontycznych.
Modelarstwo
poznasz morfologię zębów stałych i mlecznych oraz rodzaje, budowę, funkcję protez zewnątrzustnych.
Materiały i technologie w technice dentystycznej
poznasz materiały używane w technice dentystycznej i ortodoncji.
Anatomia i fizjologia człowieka
poznasz wybrane elementy anatomii ciała oraz szczegółową anatomię głowy.
Technika dentystyczna - ćwiczenia
poznasz metody oraz wykonasz różnego typu uzupełnienia protetyczne.
Wykonawstwo prac ortodontycznych
poznasz metody oraz wykonasz różnego rodzaju aparaty oraz szyny ortodontyczne.
Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej
wymodelujesz zęby w określonej skali z różnych materiałów oraz sporządzisz protezy zewnątrzustne.
Przygotowanie do bezpiecznej pracy
poznasz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku technika dentystycznego, elementy prawa pracy oraz zagrożenia dla zdrowia w środowisku pracy technika dentystycznego.
Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
nauczysz się praktycznie pomagać osobie, która zasłabła, zakrztusiła się czy zraniła, oraz jak należy wykonać sztuczne oddychanie.
Podstawy psychologii z elementami etyki zawodowej
poznasz metody i sposoby radzenia sobie ze stresem, komunikowania się z klientem oraz elementy etyki zawodowej.
Zdrowie publiczne
poznasz podstawy profilaktyki zdrowia, planowania i realizowania zdrowego stylu życia oraz zasady ochrony zdrowia w środowisku pracy.
Język angielski zawodowy
poznasz słownictwo potrzebne do pracy technika dentystycznego.
Język migowy
poznasz podstawowe metody komunikacji w języku migowym z pacjentem z dysfunkcją narządu słuchu.
Pokaż wszystkie przedmioty
Galeria dla kierunku TECHNIK DENTYSTYCZNY