Zakres uprawnień zawodowych higienistki stomatologicznej jest szerszy niż asystentki stomatologicznej. Higienistka stomatologiczna samodzielnie na zlecenie lekarza dentysty przeprowadza badanie jamy ustnej, wykonuje zabiegi higieniczne (usuwanie złogów nazębnych, lakierowanie, lakowanie, piaskowanie, wybielanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne). Ważną częścią wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej jest działalność profilaktyczno-edukacyjna. Higienistka stomatologiczna czynnie asystuje także podczas zabiegów w różnych dziedzinach stomatologii, m.in. ortodoncji, chirurgii, implantologii.

Czego Cię nauczymy?
 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty,
 • wykonywać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • wykonywać wstępne badania stomatologiczne, profilaktyczne, diagnostyczne i zabiegi rehabilitujące jamę ustną,
 • prowadzić edukację stomatologiczną i promocję zdrowia w różnych środowiskach.

 

Dodatkowe benefity
 • udział w konferencjach, na których prezentowane są nowości z branży stomatologicznej,
 • zajęcia praktyczne w cenionych gabinetach z możliwością późniejszego zatrudnienia,
 • spotkania z pracodawcami,
 • certyfikowane warsztaty i szkolenia organizowane przez renomowane firmy polskie i zagraniczne.

 

O kierunku

Nazwa kierunku:
HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
Forma:
Czas trwania nauki:
2 lata (4 semestry)
Poznaj Twoją nową szkołę
Możliwości zatrudnienia
 • własna działalność gospodarcza,
 • gabinety profilaktyki stomatologicznej,
 • kliniki stomatologiczne i szpitalne oddziały chirurgii szczękowej,
 • poradnie stomatologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • gabinety stomatologiczne publicznej i niepublicznej służby zdrowia.
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać?
Propedeutyka stomatologii
poznasz materiały, środki, narzędzia i urządzenia niezbędne do sprawnego funkcjonowania gabinetu stomatologicznego.
Patofizjologia narządu żucia
poznasz wady narządu żucia.
Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
poznasz zasady poprawnego doboru materiałów, środków i narzędzi niezbędnych do sprawnego funkcjonowania gabinetu stomatologicznego oraz obsługi urządzeń będących na wyposażeniu pracowni stomatologicznej.
Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
wykonasz profilaktyczne zabiegi higienizacyjne zgodnie z procedurami i zasadami ergonomii.
Anatomia i fizjologia
poznasz wybrane elementy budowy organizmu człowieka oraz jego funkcjonowanie.
Przygotowanie do bezpiecznej pracy
poznasz przepisy i zasady BHP obowiązujące w miejscu pracy higienistki stomatologicznej.
Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
nauczysz się praktycznie pomagać osobie, która zasłabła, zakrztusiła się czy zraniła, oraz jak należy wykonać sztuczne oddychanie.
Podstawy psychologii z elementami etyki zawodowej
poznasz metody i sposoby komunikowania się z pacjentem oraz elementy etyki zawodowej.
Zdrowie publiczne
poznasz podstawy profilaktyki zdrowia, planowania i realizowania zdrowego stylu życia oraz zasady ochrony zdrowia w środowisku pracy.
Język angielski zawodowy
poznasz słownictwo zawodowe potrzebne do pracy higienistki stomatologicznej oraz zasady porozumiewania się z pacjentem w języku angielskim.
Język migowy
poznasz podstawowe metody komunikacji w języku migowym z pacjentem z dysfunkcją narządu słuchu.
Pokaż wszystkie przedmioty
Galeria dla kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA