Zadania zawodowe opiekuna medycznego polegają  na rozpoznawaniu problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, a także świadczeniu usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Czego Cię nauczymy?
  • zasad opieki nad osobą chorą i niesamodzielną w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,
  • współpracować z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym w zakresie opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną,
  • promować zachowania prozdrowotne.

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe benefity
  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (np. zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, oddziały geriatryczne, hospicja, stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych itp.),
  • opieka indywidualna w domu pacjenta (w kraju i za granicą),
  • własna działalność gospodarcza.

O kierunku

Nazwa kierunku:
OPIEKUN MEDYCZNY
Forma:
dzienna, stacjonarna
Czas trwania nauki:
1,5 roku (3 semestry)
Forma dzienna
Terminy zajęć
Zajęcia od poniedziałku do piątku, 28 godzin tygodniowo.
Forma stacjonarna
Terminy zajęć
Zajęcia 3 dni w tygodniu, popołudniami, 18 godzin tygodniowo
Poznaj Twoją nową szkołę
Możliwości zatrudnienia
  • praktyki zawodowe w wiodących placówkach na terenie Katowic oraz w placówkach pielęgnacyjnych na terenie Niemiec
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać?
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
poznasz sposoby zaspokajania potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej z deficytami podstawowych funkcji życiowych.
Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
zdobędziesz umiejętność wykonywania zadań związanych z pomaganiem osobie chorej i niesamodzielnej oraz z utrzymaniem właściwej higieny otoczenia chorego.
Pracownia umiejętności zawodowych
nauczysz się organizować stanowisko pracy, wykonywać działania opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz pracować w zespole terapeutycznym.
Anatomia i fizjopatologia
poznasz budowę i funkcje poszczególnych układów i narządów oraz mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka.
Elementy psychologii i socjologii
poznasz metody i sposoby komunikowania się z pacjentem oraz elementy etyki zawodowej.
Technologie informacyjne
poznasz programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
Pracownia pierwszej pomocy
nauczysz się praktycznie pomagać osobie, która zasłabła, zakrztusiła się czy zraniła, oraz jak należy wykonać sztuczne oddychanie.
Zdrowie publiczne
poznasz znaczenia i rodzaje profilaktyki zdrowotnej, dowiesz się co to jest zdrowy styl życia, co i jak należy jeść i pić aby zachować zdrowie i urodę.
Język angielski zawodowy
poznasz słownictwo zawodowe potrzebne do pracy opiekuna medycznego oraz zasady porozumiewania się z pacjentem w języku angielskim.
Język migowy
poznasz podstawowe metody komunikacji w języku migowym z pacjentem z dysfunkcją narządu słuchu.
Pokaż wszystkie przedmioty
Galeria dla kierunku OPIEKUN MEDYCZNY