Zadania zawodowe opiekuna medycznego polegają  na rozpoznawaniu problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku, a także świadczeniu usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Czego Cię nauczymy?
  • sprawować opiekę nad osobą chorą i niesamodzielną w zaspokajaniu potrzeb bio - psycho - społecznych,
  • wykonywać czynności z zakresu pobierania krwi oraz innych materiałów do badań,
  • współpracować z pielęgniarkami, lekarzami oraz innym personelem medycznym w zakresie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
  • promować zachowania prozdrowotne.
Dodatkowe benefity
  • praktyki zawodowe w wiodących placówkach na terenie Katowic oraz w placówkach pielęgnacyjnych na terenie Niemiec.

O kierunku

Nazwa kierunku:
OPIEKUN MEDYCZNY
Forma:
Czas trwania nauki:
1,5 roku (3 semestry)
Poznaj Twoją nową szkołę
Możliwości zatrudnienia
  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (np. zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy pomocy społecznej, oddziały geriatryczne, hospicja, stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych itp.),
  • opieka indywidualna w domu pacjenta (w kraju i za granicą),
  • własna działalność gospodarcza.
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać?
Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
poznasz sposoby zaspokajania potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej z deficytami podstawowych funkcji życiowych.
Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
zdobędziesz umiejętność wykonywania zadań związanych z pomaganiem osobie chorej i niesamodzielnej oraz z utrzymaniem właściwej higieny otoczenia chorego.
Pracownia umiejętności zawodowych
nauczysz się organizować stanowisko pracy, wykonywać działania opiekuńcze i pielęgnacyjne oraz pracować w zespole terapeutycznym.
Anatomia i fizjopatologia
poznasz budowę i funkcje poszczególnych układów i narządów oraz mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka.
Elementy psychologii i socjologii
poznasz metody i sposoby komunikowania się z pacjentem oraz elementy etyki zawodowej.
Technologie informacyjne
poznasz programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych.
Pracownia pierwszej pomocy
nauczysz się praktycznie pomagać osobie, która zasłabła, zakrztusiła się czy zraniła, oraz jak należy wykonać sztuczne oddychanie.
Zdrowie publiczne
poznasz znaczenia i rodzaje profilaktyki zdrowotnej, dowiesz się co to jest zdrowy styl życia, co i jak należy jeść i pić aby zachować zdrowie i urodę.
Język angielski zawodowy
poznasz słownictwo zawodowe potrzebne do pracy opiekuna medycznego oraz zasady porozumiewania się z pacjentem w języku angielskim.
Język migowy
poznasz podstawowe metody komunikacji w języku migowym z pacjentem z dysfunkcją narządu słuchu.
Pokaż wszystkie przedmioty
Galeria dla kierunku OPIEKUN MEDYCZNY