Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie elektroradiologii w zakładach i pracowniach diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, medycyny nuklearnej i radioterapii. Jego głównym zadaniem zawodowym jest wykonywanie zleconych przez lekarza badań i terapii oraz przygotowanie ich wyników do oceny. Do realizacji ww. zadania wykorzystuje: promieniowanie jonizujące, izotopy promieniotwórcze, zjawisko rezonansu magnetycznego, prąd elektryczny, ultradźwięki. 

Czego Cię nauczymy?
 • obsługiwać aparaturę medyczną taką jak np.: Tomograf Komputerowy, Rezonans Magnetyczny, Pozytronowy Tomograf Emisyjny,
 • wykonywać określone badania i zabiegi z diagnostyki obrazowej (m. in. zdjęcia RTG, badania mammograficzne, badania TK i MNR),
 • wykonywać określone badania i zabiegi z diagnostyki elektromedycznej (m. in. EKG, EEK, audiometrię, spirometrię),
 • kontrolować aparaturę elektromedyczną,
 • obrabiać wykonane badania w sposób cyfrowy,
 • współpracować z zespole diagnostycznym (lekarz, pielęgniarka),
 • troszczyć się o stan pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie badania i zabiegu.

 

Dodatkowe benefity
 • możliwość ukończenia kursu ochrony radiologicznej niezbędnego do podjęcia pracy zawodowej,
 • praktyki w najlepszych placówkach na Śląsku: Pracownia MR i TK - Helimed, pracownia mammografii- TOMMED, Centrum Onkologii - Ceglana Katowice, Pracownia MR i Gamma Knife – Voxel.

O kierunku

Nazwa kierunku:
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
Forma:
Czas trwania nauki:
2,5 roku (5 semestrów)
Poznaj Twoją nową szkołę
Możliwości zatrudnienia
 • pracownie diagnostyki radiologicznej : RTG, TK, mammograficzne, NMR, stomatologiczne,
 • pracownie Medycyny Nuklearnej: wyposażone w Gammakamery, PET,
 • pracownie elektrodiagnostyczne: EKG, EEK, EMG, audiometryczne, spirometryczne,
 • zakłady radioterapii: obsługa akceleratorów medycznych, Gammaknife, Cyberknife.
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać?
Fizyka medyczna
poznasz zjawiska związane z promieniowaniem jonizującym i powstawaniem obrazu radiologicznego.
Diagnostyka elektromedyczna
poznasz diagnostykę: EKG, EEG, EMG, audiometria i spirometria.
Diagnostyka obrazowa
poznasz różne metody diagnostyki człowieka.
Radiodiagnostyka
poznasz różne schorzenia rozpoznawane przy pomocy promieniowania rentgenowskiego oraz pola magnetycznego.
Radioterapia
poznasz sposoby leczenia schorzeń nowotworowych metodą naświetlania.
Ochrona radiologiczna
poznasz sposoby ochrony personelu i pacjenta przed szkodliwymi skutkami promieniowania.
Diagnostyka obrazowa - ćwiczenia
poznasz sposoby układania pacjenta i wykonywania badań np. RTG, TK, MR.
Diagnostyka elektromedyczna – ćwiczenia
nauczysz się wykonywać badania: EKG, EEG, EMG, audiometria i spirometria.
Anatomia i fizjologia człowieka
poznasz anatomię ludzkiego ciała, funkcje układów organizmu człowieka.
Zagadnienia kliniczne
poznasz przyczyny, objawy i przebieg poszczególnych chorób a także sposoby ich leczenia.
Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
poznasz przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji pacjenta.
Przygotowanie do bezpiecznej pracy
poznasz przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku technika elektroradiologii, elementy prawa pracy oraz zagrożenia dla zdrowia w środowisku pracy technika elektroradiologa.
Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
nauczysz się praktycznie pomagać osobie, która zasłabła, zakrztusiła się czy zraniła, oraz jak należy wykonać sztuczne oddychanie.
Zdrowie publiczne
poznasz podstawy profilaktyki zdrowia, planowania i realizowania zdrowego stylu życia oraz zasady ochrony zdrowia w środowisku pracy.
Podstawy psychologii z elementami etyki zawodowej
poznasz podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej, sposoby radzenia sobie ze stresem, metody rozwoju osobistego oraz kształtowania postaw etycznych w pracy zawodowej i budowania relacji z pacjentem.
Język angielski zawodowy
poznasz słownictwo zawodowe, a także nauczysz się komunikacji z pacjentem i współpracownikami w języku angielskim.
Język migowy
zapoznasz się z problemem niedosłuchu i niesłyszenia oraz środowiskiem osób niesłyszących, nauczysz się podstaw języka migowego i komunikowania się z osobą niesłyszącą.
Pokaż wszystkie przedmioty
Galeria dla kierunku TECHNIK ELEKTRORADIOLOG