Zadania zawodowe technika farmaceutycznego w swym zakresie obejmują sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, wykonywanie czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, uczestniczenie w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Czego Cię nauczymy?
 • sporządzać, wytwarzać, analizować oraz wydawać produkty lecznicze, suplementy diety i wyroby medyczne,
 • specyfiki pracy w aptece ogólnodostępnej, aptece szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej, a także w zakładzie produkcji leków,
 • właściwej obsługi klienta i współpracy w zespole,
 • obsługi programów komputerowych dla sektora usług medycznych i farmaceutycznych.
Dodatkowe benefity
 • wyjścia na konferencje farmaceutyczne, produktowe,
 • spotkania z pracodawcami,
 • praktyka zawodowa blisko miejsca zamieszkania,
 • wyjazdy na praktyki zagraniczne potwierdzone certyfikatami.

O kierunku

Nazwa kierunku:
TECHNIK FARMACEUTYCZNY
Forma:
Czas trwania nauki:
2,5 roku (5 semestrów)
Poznaj Twoją nową szkołę
Możliwości zatrudnienia
 • apteki, punkty apteczne, sklepy zielarskie i hurtownie farmaceutyczne,
 • laboratoria zielarskie, chemiczne, spożywcze i kosmetyczne,
 • firmy farmaceutyczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne, inspekcje farmaceutyczne.
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać?
Technologia postaci leków
poznasz wszystkie postacie leków, metody sporządzania różnych leków recepturowych oraz drogi podania i dawki leków.
Analiza leków
poznasz metody analizy i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Farmakognozja
poznasz surowce pochodzenia naturalnego stosowane w lecznictwie np. rośliny lecznicze oraz ich wpływ na organizm człowieka.
Farmakologia
poznasz podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym, ich działanie na organizm człowieka oraz skutki tego działania.
Zagadnienia kliniczne
poznasz różne choroby, ich objawy, powikłania, a także sposoby ich leczenia.
Anatomia i fizjologia człowieka
poznasz wybrane elementy budowy organizmu człowieka oraz jego funkcjonowanie.
Przygotowanie do bezpiecznej pracy
poznasz przepisy i zasady BHP obowiązujące w miejscu pracy.
Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
nauczysz się praktycznie pomagać osobie, która zasłabła, zakrztusiła się czy zraniła, oraz jak należy wykonać sztuczne oddychanie.
Podstawy psychologii z elementami etyki zawodowej
poznasz metody i sposoby komunikowania się z pacjentem oraz elementy etyki zawodowej.
Zdrowie publiczne
poznasz podstawy profilaktyki zdrowia, planowania i realizowania zdrowego stylu życia oraz zasady ochrony zdrowia w środowisku pracy.
Język angielski zawodowy
poznasz słownictwo zawodowe potrzebne do pracy technika farmaceutycznego.
Język migowy
zapoznasz się z problemem niedosłuchu i niesłyszenia oraz środowiskiem osób niesłyszących, nauczysz się podstaw języka migowego i komunikowania się z osobą niesłyszącą.
Pokaż wszystkie przedmioty
Galeria dla kierunku TECHNIK FARMACEUTYCZNY