Głównym zadaniem zawodowym technika sterylizacji medycznej jest reprocesowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu ludzi. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje procedury dekontaminacji wyrobów medycznych. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem finalnym ma być uzyskanie wyrobu wolnego od wszelkich form drobnoustrojów zdolnych do życia.

 

 

Czego Cię nauczymy?
  • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
  • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
  • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
  • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe benefity
  • praktyki w wiodących placówkach na terenie Śląska

 

 

 

O kierunku

Nazwa kierunku:
TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
Forma:
zaoczna
Czas trwania nauki:
1 rok (2 semestry)
Forma zaoczna
Terminy zajęć
Zajęcia w weekendy co 2 tygodnie, 15 godzin
Poznaj Twoją nową szkołę
Możliwości zatrudnienia
  • centralne sterylizatornie publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,
  • gabinety stomatologiczne,
  • gabinety kosmetyczne,
  • studia tatuażu.
Jakich przedmiotów możesz się spodziewać?
Technologia mycia i dezynfekcji
poznacz technologię mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych.
Technologia sterylizacji, Wykonywanie dekontaminacji medycznej
poznasz metody sterylizacji sprzętu i wyrobów medycznych.
Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
poznasz przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji pacjenta.
Anatomia i fizjologia człowieka
poznasz wybrane elementy budowy organizmu człowieka oraz jego funkcjonowanie.
Przygotowanie do bezpiecznej pracy
poznasz przepisy i zasady BHP obowiązujące w miejscu pracy technika sterylizacji.
Podstawy psychologii z elementami etyki zawodowej
poznasz metody i sposoby radzenia sobie ze stresem, komunikowania się z klientem oraz elementy etyki zawodowej.
Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia
nauczysz się praktycznie pomagać osobie, która zasłabła, zakrztusiła się czy zraniła, oraz jak należy wykonać sztuczne oddychanie.
Język angielski zawodowy
poznasz słownictwo zawodowe potrzebne do pracy technika sterylizacji.
Język migowy
poznasz podstawowe metody komunikacji w języku migowym z pacjentem z dysfunkcją narządu słuchu.
Pokaż wszystkie przedmioty
Galeria dla kierunku TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ