Kształcenie na odległość.

Uczniowie kierunku technik masażysta w czasie zimowej sesji egzaminacyjnej.

Drodzy Słuchacze Medyka!


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. To oznacza, że zgodnie z tygodniowym planem zajęć, nauczyciele są zobowiązani do udostępniania materiału i treści nauczania do samodzielnej pracy słuchacza w domu. Mogą to być materiały własne, prezentacje multimedialne, skany/zdjęcia z podręczników, materiały dostępne on-line lub metody pracy wykorzystujące różne platformy edukacyjne.
My - nauczyciele oraz Państwo - słuchacze przechodzimy przyśpieszony kurs efektywnego wykorzystywania źródeł i komunikowania się on-line. Liczymy na zrozumienie, dobrą wolę, twórczą aktywność, systematyczną reakcję i odpowiedź na nasze e-maile, propozycje, treści, ćwiczenia i zadania. Przejdźmy ten okres RAZEM.
Gwarantujemy możliwość bieżącego kontaktu z całym gronem pedagogicznym.
To nie jest czas ferii. To czas egzaminu z odpowiedzialności za zdrowie i życie drugiego człowieka.
Ucz się, poszukuj, odkrywaj wiedzę w domu. #zostanwdomu

 

Z wyrazami życzliwości i nadzieją na rychłe spotkanie w murach szkoły!

 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Autor: Julia Dziurska

Możesz być także zainteresowany